Ugrás a tartalomra

Egyenlőség, esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód

„Értéknek kell tekinteni az emberi sokféleséget. Eközben a legfontosabb mércét az emberi jogok jelentik, amelyek a kisebbségekre éppúgy érvényesek, mint a többségre. Csak az érdemel elismerés helyett kritikát, aki ezeket nem tartja tiszteletben.” (Lutz Van Dijk)

Leküzdeni a hátrányokat

Minden ember egyenlőnek születik, de már a születésünk pillanatában sok minden eldől, ami meghatározza az esélyeinket. Az egyenlőségre törekvésben azt tartjuk fontosnak, hogy olyan világot építsünk, amelyben le lehet küzdeni a hátrányokat, azért tegyünk meg mindent, hogy a különbségek a lehető legkisebbek legyenek. 

A törvény előtt mindenki egyenlő

Az EU Alapjogi Chartájának 21. cikke tiltja a hátrányos megkülönböztetés minden formáját, azaz többek között a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy más meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetést. 

A jog erejével

A betegek gyógyulásának és jó közérzetének biztosítása a kórházunk küldetése, amelyben kiemelten fontosak a betegek jogai. A betegek és a munkavállalóink személyes adatait egyaránt a GDPR-nak megfelelően kezeljük. Azaz a természetes személyeknek a személyes adataik kezeléséhez kapcsolódó alapvető jogai és szabadságai védelmére vonatkozó szabályok következetes és egységes alkalmazását biztosítjuk. 

Befogadó, sokszínű munkahely

A betegek ellátása mellett a munkatársak foglalkoztatásában befogadó, sokszínű munkahely kialakításával kívánunk megfelelni az esélyegyenlőségi elveknek.Működésünk alapja a dolgozói elégedettség, modern személyügyi szolgáltatásokkal építjük közös jövőnket. A nemi identitástól, kortól, etnikai hovatartozástól, származástól, képességektől vagy fogyatékosságtól, vallástól vagy szexuális beállítottságtól független egyenlő bánásmód mindenkit megillet.A befogadó szemlélet a szervezeti kultúra, a munkahelyi szolidaritás része, amelyhez a szükséges feltételek megteremtésére törekszünk. Célunk az, hogy az egyenlő bánásmód követelménye a betegek és a munkavállalóink, illetve az intézmény partnerei javára azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével érvényesüljön. 

Intézményünk elutasítja a hátrányos megkülönböztetés bárminemű formáját, az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartását szorgalmazza, és ennek érdekében hoz intézkedéseket, amelyek az esélyegyenlőséget támogatják. Mint munkáltató kötelezettséget vállalunk, hogy a foglalkoztatás során megelőzzük és megakadályozzuk a velünk foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítését célzó intézkedésekre, különösen a munkaerő-felvétellel, a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások megállapításával, a képzés, a továbbképzés és az egyéb ösztönzők meghatározásával, az áthelyezéssel, a munkaviszony megszüntetésével és egyéb, a foglalkoztatással összefüggő intézkedésekkel kapcsolatban.