Ugrás a tartalomra

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Orvostudományi Szakkönyvtár

VEZETŐ: Veszprémi Károlyné (Hartmann Ildikó)

CÍM:

               9024 Győr, Szent Imre út 26-28.

TELELEFONSZÁM:

               + 36 - 96 - 613-731

E-MAIL CÍM:

               konyvtar@petz.gyor.hu

               petzmedlib@gmail.com

NYITVATARTÁS, BEJELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:

               Nyitvatartásunk az alábbi:

                              Hétfő: zárva

                              Kedd: 9,00-15,00

                              Szerda: 9,00-15,00

                              Csütörtök: 9,00-15,00

                              Péntek: zárva

               A könyvtár látogatására lehetőség van nyitvatartási időn kívül is előzetes bejelentkezés alapján. Időpont egyeztetésére lehetőség van e-mail címeinken, vonalas telefonszámunkon, vagy a 06/70/3255914 kórházi flottatarifás számon (Veszpréminé Ildikó) is.

 

Bemutatkozás:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház könyvtára önálló szervezeti egységként egészség- és orvostudományi szakkönyvtári feladatokat lát el a kórházban folyó klinikai, oktatási és tudományos munkához igazodva.

               Könyvtárunk helyileg a Széchényi István Egyetem Egészségtudományi Karának épületében (volt Egészségügyi Szakközépiskola) működik.

               Az Orvostudományi Szakkönyvtár központi és meghatározó feladataa PAEOK dolgozóinak ellátása. A PAEOK és csatolt intézményeinek dolgozói számára a könyvtár biztosítja a korlátlan hozzáférést valamennyi szolgáltatásához.

      Fő célunk, feladatunk, hogy segítsük és támogassuk

  • az intézményben zajló gyógyító-ápoló munkát, a munkában résztvevők naprakész információ- és szakirodalmi igényeinek kielégítésével,
  • az intézményben végzett oktató-képző munkát, az oktatásban, képzésben, továbbképzésben részt vevőket tanulmányaikban, az oktatók munkáját,
  • az intézményben zajló tudományos munkát,
  • az intézményben dolgozók publikációs és előadói tevékenységét.

 

      Könyvtárunk szolgáltatásaihoz korlátozott hozzáférést biztosítunk azon - nem kórházi dolgozói körből kikerülő - olvasók számára, akiknek speciális szakirodalmi igényei más területileg illetékes könyvtár állományából nem kielégíthető.

Számukra könyvtár korlátozottan biztosítja szolgáltatásait az alábbiak szerint:

  • területi megoszlás szerint elsősorban a Győr-Moson-Sopron megye területéről érkezőket látjuk el,
  • ellátjuk az egészségügyi és orvostudományi képzésben, továbbképzésben résztvevőket,
  • ellátjuk azokat, akik valamilyen egészségügyi vagy orvostudományi szakterületi témában, vagy a könyvtárban fellelhető dokumentumokból kívánnak kutatást végezni,
  • ellátjuk az alapellátás, illetve egyéb egészségügyi és a szociális intézmények dolgozóit.

      Könyvtárunkban két dolgozó, Dubi Szabolcsné (Kozák Irén) és Veszprémi Károlyné (Hartmann Ildikó), segíti a hozzánk fordulókat és látja el a könyvtári feladatokat.

A könyvtár alapvető szolgáltatásai:

               - kölcsönzés a könyvtár dokumentumállományából

               - helyben-használat, olvasóterem használata

               - igényelt kiadvány előjegyzése

               - általános és szaktájékoztatás

               - szakirodalom keresés, szakirodalmi bibliográfia összeállítása (hagyományos és                                     elektronikus forrásokból)

               - tartalomjegyzék-figyelés, tartalomjegyzék-kiküldés

               - témafigyelés megadott folyóiratból, vagy elektronikus adatbázisban

               - igényelt szakirodalom (könyv, folyóiratcikk, stb.) beszerzése, kiküldése saját forrásokból,                     vagy könyvtárközi kölcsönzés            igénybe vételével

               - intézményi munkatársak publikációinak keresése, nyilvántartása

               - személyes igény esetén saját publikációs lista összeállítása, publikációk visszakeresése,                       nyilvántartása

               - kórháztörténeti kutatások támogatása

               - olvasói, látogatói igény esetén biztosítjuk a szakirodalom keresésére igénybe vehető                           hagyományos és online források      működésének magyarázatát, bemutatását

               - irodatechnikai szolgáltatások könyvtári állományból (fénymásolás, szkennelés,                                       nyomtatás)

 

A könyvtár története: 

A II. Világháború előtt a kórházban önálló könyvtár nem működött. Az igazgatók, orvosok pénzéből beszerzett könyveket az igazgatói és orvosi szobák szekrényeiben helyezték el. A háború során ezek a könyvgyűjtemények szétszóródtak, s csak 1948-ban indult meg a könyvek újbóli összegyűjtése, rendszerezése. Egy 1948. szeptember 19-i jelentés szerint az állomány 1024 kötet könyvből és 38 féle folyóiratból állt. A következő években kezdődött meg differenciáltan az újonnan induló magyar szaklapok beszerzése. Könyvtárunkban az első hivatalos állomány-leltári bejegyzések 1961-ben készültek.

               Az 1957-1973 közötti időszakban dr. Németh Imréné (Bogdán Matild) vezetése alatt került sor a könyvek szakozására katalógusok építésére és a tájékoztató munka beindítására.

               A kialakult orvosi könyvtár elhelyezése már ekkor is gondot jelentett. Kezdetben az igazgatói szobában, később a felvételi épületben, majd az Ideg- elme Osztály épületében kapott elhelyezést.

               A Zrínyi úti épülettömb 1968-ban kibővült egy klubházzal, amelybe még ebben az évben a könyvtár is beköltözött. Az egyedi módon kialakított épület emeletén a könyvtár mellett egy kb. 150 fős előadóterem, a földszinten a kórház dolgozói számára kialakított étterem kapott helyet. Mondhatjuk, hogy a könyvtár gyakorlatilag a kórház egyik központi épületébe került, így a centrális elhelyezkedés révén látogatottsága egyre nőtt. Számos értekezlet, tudományos összejövetel, képzés, továbbképzés és egyéb rendezvény helyszínéül is szolgált az épület.

               Ekkor 4550 kötet könyv és 3300 kötet folyóirat nyert tágas, megfelelő elhelyezést. Az elkövetkezendő évtizedek során a polcok megteltek, 1989-re a rendelkezésre álló helyiségeket a könyvtár kinőtte, a felhasználható terület szűkké vált. Ebben az évben a könyvtár új 40 m-es raktárhelyiséggel bővült a szomszédos Onkológiai Osztály épületének alagsorában.

Jelentős segítséget jelentett a könyvtár munkájában a Soros Alapítványtól 1985-ben kapott Rank-Xerox fénymásológép. Használatával a könyvtárosok munkája könnyebbé vált, a könyvtári szolgáltatások terén sokrétűbb munkára nyílt lehetőség.

               Az újabb lépcsőfokot a fejlődésben számítógépünk beüzemelése jelentette 1991-ben, amely lehetővé tette az elektronikus forrásokon alapuló - MEDLINE adatbázisból történő - irodalomkeresést.

               1973-tól 1997. végéig a könyvtár vezetője dr. Ostorharics-Horváth Györgyné (Korompay Katalin) volt. Ez alatt az időszak alatt a könyvtár állománya, szolgáltatásai, munkája a klinikai igényeknek és a kórházi profilnak megfelelően folyamatosan bővült, változott.

               1997-ben a könyvtár vezetését Veszprémi Károlyné (Hartmann Ildikó) vette át.

               A 90-es évek végétől kezdve a könyvtári munkát az informatikai és elektronikai eszközök használatának elterjedése jellemezte, majd pedig 2004-ben magvalósult a könyvtárban az internethasználat lehetősége. Az informatikai eszközpark és szoftverállomány bővülése, lehetővé tette, hogy az időigényes manuális munkákat felváltsák a sokkal gyorsabb, és hatékonyabb módszerek.

               Sajnos az egészségügyet érintő problémák alól a kórház sem és ezzel párhuzamosan a könyvtár sem tudta kivonni magát. A 90-es évek végétől kezdve az addigi folyamatos állománybővítés megtorpant, a dokumentum-beszerzésre szánt összegek folyamatosan csökkenni kezdtek és csökkennek ma is. Ezen a könyvtárak közötti kapcsolatok fenntartásával, az együttműködés erősítésével próbálunk segíteni. E célból 1997-ben megalakult a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, melynek könyvtárunk is tagja lett. Emellett nagy segítséget jelentett és jelent a Széchenyi István Egyetem folyamatos támogatása, amellyel lehetővé vált a könyvtári információforrások körének bővítése.

               2009-re az 1968-ban átadott és az akkoriban forradalmian szokatlan külsővel bíró, modern klubház épületének állaga olyan mértékben romlott le, hogy a könyvtári funkció betöltésére csak raktározás szintjén maradt alkalmas. 2010-ben az egyetem és kórház közötti együttműködésnek köszönhetően a könyvtár a Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézetében (ma Egészség- és Sporttudományi Kar épülete) kapott elhelyezést. Ezzel megoldódni látszott a könyvtár elhelyezésének problémája, hiszen a Zrínyi úti kórházi épületekből erre az évre szinte már minden osztály átköltözött a Vasvári Pál utcai központi épülettömbök valamelyikébe. Az egyetemi épületben színvonalasan kialakított könyvtári helyiség a mai napig is betölti funkcióját, bár befogadóképessége a korábbi - nagyjából 240 m2 alapterületű - helyiségnél lényegesen kisebb (kb. 120 m2), így az átköltözést követően nagyarányú állományapasztásra kényszerültünk. Nagyságrendileg az addigi 10000 kötet könyvből közel 5000 kötet és az addigi 9000 kötetnyi folyóirat-állományból közel 4000 kötet folyóirat került selejtezésre.

               A könyvtár életének újabb fontos állomása volt, hogy 2013-ban megindult a SZIKLA Integrált Könyvtári Rendszer bevezetése, amely segítségével a manuális nyilvántartást felváltotta az elektronikus nyilvántartás, akár a dokumentum-állomány, akár az olvasói személyi adatok, vagy a kölcsönzések nyilvántartásáról van szó.

               A kórház menedzsmentjének döntése alapján 2016-ban a kórház A2 épületének fogadószintjén kialakításra került egy új könyvtári részleg, mely közvetlenebb kapcsolattartást tett lehetővé olvasóinkkal, a könyvtár iránt érdeklődőkkel. Ez a hangulatos kialakítású és informatikai eszközökkel jól felszerelt részleg biztosította a lehetőséget olvasóink számára a személyes irodalomkeresésre, kutatómunkára, a friss folyóiratok olvasására, melyet sokan ki is használtak a hétköznapokban. Mint életünk minden területére a COVID vírus a könyvtár életébe is változásokat hozott. Kénytelenek voltunk 2021 év végén fejet hajtani az intézmény magasabb rendű feladatai előtt, így ebben a helyiségünkben az Oltópont munkatársai kezdték meg munkájukat, a könyvtár pedig a továbbiakban az egyetem épületében folytatja munkáját.

               Az évtizedek során a könyvtári dolgozók személye, létszáma is többször változott, jelenleg egy főállású könyvtáros és egy könyvtáros asszisztens látja el a könyvtári feladatokat, akik mindketten 1995 óta végzik munkájukat a kórház könyvtárában.

               A könyvtár történetének utolsó évtizede a folyamatos változásról szólt. A változások a könyvtári munka minden területét érintették. Változott a könyvtár elhelyezése, állományának nagysága, munkatársainak köre, a szolgáltatásaink formája, változtak a munkavégzés feltételei, de változott a gazdasági és irányítási környezet is, amelyben dolgozunk. A könyvtár célja mindezek ellenére ugyanaz marad: alkalmazkodva a megújuló környezethez és igényekhez rövid átfutási idővel hatékonyan és eredményesen segíteni a szakirodalmi és egyéb kérésekkel hozzánk fordulók valamint a kórház munkáját.

 

 

2022. május 24.