Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Győr

Várólisták

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Várólisták
 

Általános tájékoztató a várólistákról

1. Jogszabályi háttér

A várólista alapján nyújtandó ellátások körét, és azok közzétételének módját

-        az 1997. évi CLIV. törvény,

-        az 1997. évi LXXXIII. törvény,

-        a 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet,

-        a 45/2006. (XII.27.) EüM. rendelet,

-        a 46/2006 (XII.13.) EüM. rendelet, írja elő.

-         

2. Alapfogalmak

Az 1997. évi LXXXIII. tv szerint:

Központi várólista: a külön jogszabályban meghatározott nagyköltségű ellátások igénybevételére váró betegek jegyzéke, továbbá a szerv, illetve vérsejtképző őssejt átültetésére váró betegek listája (transzplantációs várólista).

Intézményi várólista: az adott fekvőbeteg ellátó intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely - a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások kivételével - az egészségügyi ellátások meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében, továbbá tartós kapacitáshiány esetén kerül kialakításra (tartós kapacitáshiány akkor áll fenn, ha az egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-szakellátást a beteg részére a jelentkezését követő 60 napon belül nem tudja biztosítani).

 

3. Tudnivaló az egyes várólistákról

3.1. Központi várólista

Jelen összefoglaló nem tér ki a központi, transzplantációs várólisták részletes szabályozására.

A központi, transzplantációs várólisták adatait az egyes szakmai Transzplantációs Bizottságok állítják össze, az alábbi egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában:

-        felnőtt csontvelő transzplantáció

-        gyermek csontvelő transzplantáció

-        szív transzplantáció

-        máj transzplantáció

-        tüdő transzplantáció

-        vese transzplantáció

-        vese és hasnyálmirigy transzplantáció

-        PET/CT

-        gamma sugársebészet.

A központi várólisták kezelése és közzététele az Országos Vérellátó Szolgálat feladata

(http://www.ovsz.hu/kvi/kozponti-varolista-iroda).

3.2. Intézményi várólista

Intézményi várólistát a fekvőbeteg ellátó intézményekben, az alábbi ellátások, továbbá azon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások tekintetében kell vezetni, ahol a biztosított ellátására tartós kapacitáshiány miatt nincs lehetőség.

 

3.2.1. Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre:

Az intézményi várólistára való felkerülést - a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezése után - a beteg kezelőorvosa kezdeményezi, időpontját a szolgáltató legalább naptári nap pontossággal állapítja meg.

A beteg területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az intézményi várólistára történő felvételt megtagadhatja, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását - a várólista alapján nyújtható ellátások vonatkozásában - a területen kívüli beteg fogadása veszélyezteti.

Amennyiben a beteg kezelőorvosa a beteg jelzése alapján, vagy a beteg vizsgálata során észleli, hogy az intézményi várólistán lévő beteg az ellátás igénybevételére a várólistán megadott időpontban - a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt - nem alkalmas, akkor azt haladéktalanul jelzi a várólistát vezető személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az igénybevételére történő alkalmasság orvosi vizsgálattal történő megállapítását követő - a várólistán elfoglalt helye szerinti - lehető legkorábbi időpontban kapja meg. A halasztás a beteg intézményi várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más - az intézményi várólistán lévő soron következő - betegnél is elvégezhető. A beteg alkalmasságát az ellátás igénybevételére a kezelőorvos jelzi a várólistát vezető személynek, aki az értesítést követően a kezelőorvossal egyeztetve megjelöli az új időpontot.

3.2.2 A Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban vezetett intézményi várólisták köre

Az intézményben az alábbi várólistákat vezetjük:

Szemészet

Szürkehályog műtétei

Fül-orr-gégészet

Mandula, orrmandula műtétei

Fül-orr-gégészet

Orrmelléküreg, proc. mastoideus műtétei

Ortopédia

Térdprotézis műtét

Ortopédia

Csípőprotézis műtét

Ortopédia

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei

Ortopédia

Gerincsérv műtétek

Sebészet

Epekövesség miatti beavatkozás feltárás

Sebészet

Epekövesség miatti beavatkozás laparoszkópia

Sebészet

Hasfali-, lágyék sérvműtét implantátum beültetésével

Sebészet

Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv) implantátum beültetése nélkül

Kardiológia

Coronária intervenciók

Urológia

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei I. (Prostatectomia)

Urológia

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei II. (Transurethralis prostataműtét)

Nőgyógyászat

Nőgyógyászati műtétek nem malignus folyamatokban

Traumatológia

Térdprotézis műtét

Traumatológia

Csípőprotézis műtét

 

 

4. Egészségbiztosító közzétételi kötelezettsége

Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX tv. az Egészségbiztosítási Felügyeletet a várólisták tekintetében jogutódlással szűntette meg. A jogutód szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, ezért az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló, hatályon kívül helyezett 2006. évi CXVI. tv. szerinti közzétételi kötelezettség az Egészségbiztosítót terheli.

A hatályon kívül helyezett 2006. évi CXVI tv. 10 §-a alapján: a „Felügyelet” honlapjáról elérhetővé teszi a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban a várólistát vezető egészségügyi szolgáltatók és az állami vérellátó szolgálat honlapjait.