Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Győr

HU-SK

Partnerség

Téma: HUSK/0901/1.4.1/0016 számú projekt „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” program keretében az Intézményben sikeresen lezáruló projektjének sajtótájékoztatóval egybekötött zárórendezvénye.

Helyszín: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Vezetői tárgyaló, Fogadószint
9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.

Időpont: 2011. december 20. Kedd

 

Az Európai Unió Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Programjának (2007-2013) keretében 2009. szeptemberében a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s. (Dunaszerdahelyi Kórház és Rendelőintézet Rt.) közös pályázatot nyújtott be „Sürgősségi egészségügyi ellátás fejlesztése A „Hármas Duna-Vidék” Eurorégióban A Győr-Dunaszerdahely Tengely Mentén” címen.
A projekt az alábbi tevékenységek sikeres elvégzését tették lehetővé:
1. Elkészült egy Tanulmány, mely bemutatja azon jogi, pénzügyi és szakmai feltételrendszert, amely ma jellemzi a két ország egészségügyi ellátását, az ellátórendszerek működését. Feltárja Magyarország és Szlovákia határmenti lakosságának kölcsönös egészségügyi szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. A kutatás áttekinti a két ország egészségügyet szabályozó jogi környezetét, megvizsgálja a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatásnyújtás szakmai lehetőségét. Bemutatja a nemzeti egészségbiztosítási szabályokat, az egészségbiztostók közötti elszámolási lehetőségeket, az Unió ezzel kapcsolatos szabályozását és gyakorlatát, az uniós polgár számára biztosított lehetőségeket, valamint a két ország közötti nemzetközi egyezményeket.
2. 2011. június 17-én Konferencia került megrendezésre, a „Különböző jogrendi környezeti egészségbiztosítási szabályok modellszerű áttekintése a Hármas Duna vidék Eurorégió lakosságának ellátása érdekében” témakörben. A rendezvény kapcsán a neves előadók és szakértők részvételével igazi műhelymunka alakult ki a témakörben.
3. A projekt további elemeként elkészült Egészségterv hosszú távú célja a Hármas Duna Vidék Eurorégió lakossága egészségi állapotának javulását biztosító feltételrendszer kialakítása, közös preventív és operatív programok kidolgozása, megvalósítása a régió lakosságának morbiditási és mortalitási mutatóinak javítása érdekében. A tanulmány bemutatja a lakosság demográfiai helyzetképét, értékeli a morbiditási és mortalitási mutatókat, különös tekintettel az elkerülhető és megelőzhető vezető halálokokra. Az értékelés kitér más uniós tagországok egészségi mutatóival történő összehasonlításra, elemzi az eltérések lehetséges okait.
4. A projekt egyik eleme egy súlyos közlekedési buszbalesetből adódó összetett életmentési, műszaki-mentési, valamint vegyi kárelhárítási feladatok, továbbá sérültekkel és áldozatokkal való tevékenységek gyakoroltatását foglalja magában „Katasztrófavédelmi szimuláció” keretében. A gyakorlat a raritásként előforduló helyzet (buszbaleset tömeges súlyos sérültekkel) készség szintű, gyors, szakszerű és az ellátási szintek kompetenciájának megfelelő betegirányítást, betegszállítás elsajátítását segíti elő, felkészülve ezzel az éles valóságban előforduló helyzetre. A gyakorlat célja, a résztvevő, elsődleges beavatkozó szervezetek kárelhárításban történő együttműködésének gyakoroltatása, a munkamódszerek, az egymás közti kommunikáció erősítése, speciális szituációban, tömeges mértékű baleset esetén. Felkészíteni, az elsődleges beavatkozó szervezetek állományát a tömegbalesetek kezelése során végrehajtandó speciális feladataikra. A katasztófavédelmi szimuláció sikeres lebonyolítása eredményeképpen a széleskörű lakossági tájékoztatás, disszemináció, növeli az állampolgárok biztonságérzetét.
5. A projektben résztvevő partnerek korábban nem rendelkeztek olyan speciális feladatok ellátására alkalmas, korszerű, jól felszerelt mentőautóval, melyek segítségével katasztrófahelyzetben a szakmai munkamegosztás érdekében a betegek szállítását el tudná végezni. A probléma megoldásához, a projekt keretében partnerenként két darab mentőautó, valamint egy inkubátor beszerzése vált lehetővé.
6. A HUSK/0901/1.4.1/0016 számú projekt keretében legvégül, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban, 2011. december 12-13-án került megrendezésre a két napos oktatás. Ennek keretében elemezésre kerültek a magyar és szlovák egészségügyi rendszerek működésével kapcsolatos szakmai, jogi, pénzügyi kérdések. A képzésen értékelték az elkészült tanulmányokat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság munkatársaival közösen megvitatták a 2011. szeptember 22–én tartott nagysikerű katasztrófavédelmi gyakorlat tapasztalatait.
A projekt időtartama: 2011.január 1 – 2011. december 31.
ERFA támogatási összeg: 342 363 EUR
Győr, 2011. december 20.