Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Győr

Központi Laboratórium

 

Központi Laboratórium

 

Osztályvezető: Dr. Dinnyés Imre

 

Elérhetőségek:

Cím: 9024 Győr, Vasvári Pál út 2-4. B épület, 1. emelet

Telefon: +36-96/507-967

 

Laboratóriumi mintavétel helyszíne:

Szt. Imre u. Rendelőintézet, földszint, munkanapokon 06:45-10:00 között. Bejelentkezés nem szükséges, ellátás aznapi sorszám szerint történik.

 

Leletkiadás:

Munkanapokon: 12.00 – 14.30     Szt. Imre u. Rendelőintézet, földszint, labor (Személyazonosság igazolása szükséges!)

 

Az osztály fő specialitása:

 A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Központi Laboratóriuma, a szervezetileg hozzátartozó szakrendelőkkel/mintavételi helyekkel együtt in vitro orvosi laboratóriumi diagnosztikai szolgáltatást nyújt, leleteivel és konzultációjával támogatja a gyógyító orvost.

 

A Központi Laboratórium az alábbi szakterületeken végez in vitro vizsgálatokat:

-   Elválasztási eljárások: elektroforetikus, kromatográfiás technikák.

-   Hematológia

-   Hemosztázis

-   Immunkémia: endokrin diagnosztika, vitaminok és metabolitok meghatározása, gyógyszerszint monitorozás, autoimmun diagnosztika, fertőzés szerológia, tumor marker vizsgálatok.

-   Klinikai kémia: vérből és egyéb testnedvekből végzett általános kémiai diagnosztika.

-   Kislabor: általános vizeletvizsgálatok, széklet diagnosztika és kőanalízis.

-   Mintavétel

-   Sürgősségi laboratóriumi diagnosztika és 24 órás ügyeleti ellátás/rendelkezésre állás

Valamennyi szakterület működését képzett, kompetens diplomás szakember felügyeli.

A laboratórium által végzett vizsgálatfajták száma jelenleg 157.

 

Orvosképzés, továbbképzések:

A Központi Laboratórium az EEKH határozata alapján akkreditált szakképzőhely orvosi laboratóriumi diagnosztika, laboratóriumi hematológia és immunológia szakirányok területein. Rendszeresen szervezünk akkreditált továbbképzéseket orvosok, valamint szakdolgozók számára, ezekről az illetékes portálokon, valamint az intézményi honlapon adjuk közre az információkat.

Az oktatási tevékenység során orvostanhallgatók, rezidensek, szakorvosjelöltek, analitikusok, szakasszisztensek oktatását, illetve időközönkénti vizsgáztatását végzi. Ellát ezen kívül – a fő szakmai profiloknak megfelelően – továbbképző feladatokat is, családorvosok, kórházi orvosok számára. Az egészségügyi szakdolgozók képzése során gyakorlati képzőhelyet biztosítunk..

 

Kutatási munka:

A Központi Laboratórium alapkutatási tevékenységet nem végez. Az intézményben folyó klinikai kutatásokat az in vitro laboratóriumi diagnosztikai háttér biztosításával támogatja, valamint tudományos tevékenységet önállóan is végez, melyek eredményét rendszeres publikációk, előadások formájában tesznek közzé munkatársaink.

 

Egyéb fontos információ:

A laboratóriumi tevékenység alapvető feltétele az alkalmazott módszerek megfelelősségének és megbízhatóságának ellenőrzése és igazolása. A laboratórium csak olyan módszert alkalmaz, amely kielégíti mind a szakmai követelményeket, mind a megbízóinak az igényeit, és megfelelőek azokhoz a vizsgálatokhoz, amelyeket a laboratórium vállal.

A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Belső minőségbiztosítás:

A kalibrálások rendje a minőségbiztosítás rendszerünkben szabályozott. A laboratórium minden vizsgálat esetében naponta gyári belső kontrollt használ a metodika ellenőrzésére. A kontroll értékeit a készülékeken kontrollkártya rögzíti, amelyek elemzésével nem megfelelősség esetén a szükséges intézkedéseket meghozzuk.

Külső jártassági vizsgálatok:

Meghatározott rendszerességgel, évente több alkalommal külső minőségellenőrzési programban is részt vesz a laboratórium.

Ezek visszajelzéseit is a minőségirányítási felelős kiértékeli, és szükség esetén a részlegvezető diplomással konzultálva a szükséges lépéseket megteszik.

Leletátfordulási idő (TAT)

Az Laboratórium az elkészült eredményeket a beküldőkkel egyeztetve az alábbi időhatárokon belül adja ki (a lelet kiadásig eltelt időt a minta és a kérőlap laboratóriumba érkezésétől számítjuk!):

-   sürgős / ügyeleti vizsgálat: 1 óra

-   rutin vizsgálatok: 7 óra, külső beküldők számára 24 óra

-   13 óra után érkezett rutin vizsgálatok: 36 óra

-   Speciális és kis sorozatszámú vizsgálatok: 4-14 napon belül

Térítéses, nem OEP finanszírozott vizsgálatok az Intézményi térítési szabályzat alapján vehetők igénybe.