Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Győr

Az együttműködést értékelték

Az együttműködést értékelték

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Széchenyi István Egyetem közötti évtizedes, kiváló együttműködés írásba foglalására, majd ünnepélyes aláírására 2014 júniusában került sor. Ezt követően - 2015 októberében - kibővítették, aktualizálták a dokumentumot.

 

A megállapodás tartalmazza, hogy a vezetők rendszeres időközönként áttekintik az együttműködés alakulását és javaslatot tesznek annak esetleges továbbfejlesztésére.

 

Az aláírás óta eltelt időben számos közös programot valósítottak meg, illetve közösen működtek együtt több területen is a megye fejlődése érdekében. Mindezek kellő alapot szolgáltattak az eddig végzett munka összegzésére, melyre február 9-én délelőtt a Megyei Önkormányzati Hivatalban háromoldalú munkamegbeszélés keretében került sor.

 

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, majd emlékeztetett arra, hogy mindhárom szervezet életében fontos változások zajlottak az elmúlt időszakban. A megyei önkormányzat feladatainak súlypontja a területi tervezési feladatok elvégzésére irányult, a tervezési munka lezárását követően pedig a megjelent uniós pályázatok szakmai segítése a kiemelt feladat. A megyei kórház tevékenységére az új egészségügyi államtitkár hivatalba lépése volt hatással, a Széchenyi egyetem életében pedig a felsőoktatási integráció hozott változásokat.

 

A közgyűlés elnöke beszélt arról, hogy a szakmai kerekasztalra készült összefoglaló anyag tartalmazza az együttműködés eddigi konkrét formáit, eseményeit, eredményeit, de hangsúlyozta azt is, hogy a közös munkát folytatni fogjuk. Erre példaként a megyei foglalkoztatási paktum, illetve a klímavédelmi stratégia megalkotását hozta fel, illetve a határon átnyúló együttműködések folytatását, erősítését, valamint a kínai kapcsolatok bővítését említette.

 

Dr. Tamás László János főigazgató főorvos arról beszélt, hogy az általa irányított egészségügyi intézmény számára hírnevének növelése mellett konkrét forrásokat is hozott és reményei szerint a jövőben is hoz ez a kapcsolat. Kiváló példaként a munkahelyi elsősegélynyújtó képzést említette, de kiemelte azt az innovatív, infokommunikációs témájú, uniós pályázatot, melynek benyújtásához komoly szakmai támogatást kaptak az egyetemtől. Véleménye szerint a jövő egészségtudományi képzésében vannak még kiaknázatlan lehetőségek. A megyei kórház nyitott ennek megvalósításában.

 

Dr. Földesi Péter rektor úgy fogalmazott, hogy „a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik”. A hosszú távú fejlesztések érdekében – lépésről lépésre haladva -, de szükséges a korszerű egészségügyi képzés lehetőségeinek biztosítása Győrött is. Nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva beszélt a gyógyítás területén megjelent új szakmaterületről, az egészségügyi mérnök képzésről, melynek – az egyetem és a kórház együttműködése keretében - szűkebb régiónkban is lenne létjogosultsága.

A rektor elmondta továbbá, hogy az egyetem e-learning-gel kapcsolatos versenyelőnyét is hasznosítani kívánják a jövőben, emellett az agrárképzéseknek is plusz profilt szeretnének adni.

 

A szervezek vezetői pozitívan értékeltek az eltelt időszakban közösen elvégzett tevékenységeket, valamennyien elkötelezettek az együttműködés folytatása és tartalommal való megtöltése iránt a jövőben is.