Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Győr

EFOP-1.8.21-18-2019-00006

 

 

 

Kedvezményezett neve:                     Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

 

Projekt címe:                                       Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

 

Támogatás összege:                           59 350 153 Ft

 

Támogatás mértéke:                          100 % vissza nem térítendő támogatás

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Az intézményünkben zajló aktív surveillance tevékenység és a 2017. évi PPV eredményei alapján a megelőzésben fontos, javítani kívánt tevékenységeket feltártuk, melyeket az infekciókontroll eljárásrendek felülvizsgálatával, az új eljárásrendek kidolgozásával, a 4 care bundle bevezetésével és mindezek elméleti és gyakorlati oktatásával tervezzük megvalósítani.

Intézményünkben bevezetésre kerülnek a kockázatértékelő lapok, valamint felkérésre kerülnek és elméleti, illetve gyakorlati oktatásban részesülnek az infekciókontroll összekötők, bevonásuk megtörténik az infekciókontroll tevékenységekbe. Átdolgozásra kerül a felvételi mikrobiológiai szűrővizsgálatok rendje.

A tervezett intézkedésekkel szeretnénk a dolgozói kézhigiénés compliancet javítani. A kézhigiénés adagolók biztosítása intézményünk összes betegellátási pontján és minden belépési pontján megvalósul. Az adagolók mellé kihelyezett figyelemfelhívó plakátokkal megszólítjuk a dolgozókon kívül a betegeket és a hozzátartozókat is. A dolgozói ismeretek bővítésével az elköteleződésüket szeretnénk elérni a nozokomiális fertőzések felismerésére és megelőzésére. A betegek és hozzátartozók bevonásával az intézményi biztonságos betegellátás megteremtése a célunk. A betegek és hozzátartozók bevonása az infekciókontrollba tájékoztató anyagok kiadásával fog történni.

Mivel a feltárt kockázati tényezők között szerepel a gyakran érintett felületek mikrobiológiai szennyezettsége, ezért takarítás technológiai fejlesztéssel célozzuk meg a felületi infekciókontroll erősítését.

A projekt keretében beszerezni kívánt eszközöket a kórház napi működésében folyamatosan kizárólagosan a közfinanszírozott betegellátás közben és céljára kívánjuk alkalmazni. A kórház  közfinanszírozott betegellátást folytat, ezáltal biztosított ennek a feltételnek a teljesülése.

A projekt keretében kidolgozott módszertani előírások és szabályzatok beépülnek a kórház általános működési szabályzataiba illetve az osztályok működési rendjébe. A kialakított infekciókontroll struktúra és eljárásrend működtetéséhez a fenntartási időszak teljes idejére a kórház a megfelelő költségvetési fedezetet biztosítja.

 

 

Projekt időtartama:                           2020. február 01. – 2021. január 31.

 

Projekt azonosító száma:                  EFOP-1.8.21-18-2019-00006

 

Támogató:                                        Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia utca 3.)