Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Győr

EFOP-1.10.3-17-2017-00035

 

 

Kedvezményezett neve:                     Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

 

Projekt címe:                                       Képzési programok a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szolgáltatás-fejlesztése érdekében

 

Támogatás összege:                           197 401 040 Ft

 

Támogatás mértéke:                          100 % vissza nem térítendő támogatás

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Az intézmény a térség kiemelkedő fontosságú egészségügyi létesítménye, amely a betegellátásban a legkorszerűbb módszereket alkalmazza, és gondot fordít munkatársai rendszeres továbbképzésére, tudományos munkájuk támogatására. Oktató kórházként az orvos-és szakdolgozó képzésben és továbbképzésben vállal szerepet.

Projektcél:

A projekt célja a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház ellátási színvonalának emelése, az orvos-szakmai specializálódások követése, a szakorvosi terület specialitásainak kiszélesítése, a szakmai kompetenciákhoz való hozzásegítés, a humán erőforrás-fejlesztés a magasabb színvonalon történő, hatékonyabb betegellátás érdekében.

III. progresszivitási szintű ellátóhelyként az évről évre növekvő ellátandó beteglétszám magas színvonalon történő ellátása és a szövődményes esetek kockázatának csökkentése érdekében szükséges a szakemberek képzése, létszámának növelése.

A kiválasztott licence képzésekre azért esett a választásunk, mert a hiányszakmaként jelentkező, új szakképzettségek megszerzésének ösztönzését, támogatását tartjuk fontosnak.

A projektben 26 hónap alatt 11 féle képzésben 17 fő szakorvos kompetencia- és hatáskör bővítő licence képzése válik lehetővé az egész életen át tartó tanulás jegyében.

A projekt során az általunk megvalósítani kívánt, speciális szakmai tevékenység végzésére jogosító képzések hozzájárulnak az egyre komplexebb egészségi problémák megoldásához, a  megváltozott, megnövekedett igények kielégítéséhez, az egyes szakterületeken jelentkező hiányok csökkentéséhez, a foglalkoztathatóság szakmai feltételeinek javításához, a kompetenciák kibővítéséhez, a munkaerő minőségi és mennyiségi szempontból történő optimalizálásához.

 

Az egészségügy humán erőforrásának magas szintű biztosításához elengedhetetlen alapfeltétele az egészségügyi szolgáltatások biztonsága és minősége.

Napjainkban egyre összetettebb egészségügyi problémák jelennek meg a társadalomban, ezért nélkülözhetetlen a szakdolgozók folyamatosan fejlesszék tudásukat, új módszereket, technológiákat sajátítsanak el.

Az egészségügyi ellátáshoz létfontosságú a megfelelő szakdolgozó létszám és így a hiánytalan munkaerő biztosításával pozitív irányban elmozdítható legyen a negatív társadalmi szemlélet.

A kitűzött célunk a hiányszakmák felszámolása, valamint a szakdolgozók továbbképzésének lehetővé tétele.

Az EFOP-1.10.3-17. projekt keretén belül 10 szakképesítésre 50 fő szakdolgozó képzését tennénk lehetővé.

Célunk a megfelelő minőségű és mennyiségű humánerőforrás következtében az egészségügyi ellátás színvonala valamint ebből kifolyólag az egyén egészségi állapotának javulása.

 

 

Projekt időtartama:                          2018. március 01. – 2020. április 30.

 

Projekt azonosító száma:                 EFOP-1.10.3-17-2017-00035

 

Támogató:                                        Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

                                                          (1054 Budapest, Akadémia utca 3.)