Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Győr

Betegjogi képviselő

 

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház szolgáltatásait igénybevevők betegjogokkal kapcsolatos jogvédelmét

 

 

A betegjogi területek újraosztása után 2019. januártól a PAMOK, a Karolina és Margit kórház valamint a dr. Lumniczer Sándor kórház új betegjogi képviselője 

GRÓF ANDREA 06/20/4899-592, andrea.grof@ijb.emmi.gov.hu

 

Fogadóóra:

Minden hétfőn: 10.00-14.00 óráig, 
kivéve:
minden hónap első hétfőn : 11.00-15.00 óráig
 
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház  A2 épület 1. emelet Betegjogi Iroda
Levélcím: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
 
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.
JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL  FÜGGETLEN SZEMÉLY.
 
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055
 

Külföldi betegek betegjogi kérdésekben a 06-204899-614 telefonszámon kapnak tájékoztatást.

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.


 
 
 
 
   

A betegjogi képviselő tevékenysége során:

  • segíti a beteget jogai megismerésében, az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban,
  • segít a betegnek panasza megfogalmazásában,
  • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - panaszt tehet az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és az eljárás során képviseli a beteget;
  • rendszeresen tájékoztatja az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkozó szabályokról, azok változásáról; különös figyelmet fordít a kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére;
  • a felek közötti vita békés megoldására, egyezségre törekszik, melyet mediációval segít elő.

Részletes információk a betegjogi képviselők tevékenységéről: www.ijsz.hu oldalon olvashatók.